Laptop for sell

Laptop for sell

ತ್ಯಾಗ, ಆತ್ಮಸಂಯಮದ ಪ್ರತೀಕ ಈದ್‌ ಉಲ್‌ ಫಿತರ್‌

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸಂಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ಉದರ ಬರಿದಾಗಿಸಿದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಈದುಲ್‌ ಫಿತರ್. ರಮಝಾನ್‌ನ ಅನಂತರ ರವ್ವಾಲ್‌ ತಿಂಗಳ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ನೀಡುವನು. ‌ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಈ ಶುಭಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಸೀದಿಗಳ ಮಿನಾರಗಳಿಂದ "ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್‌' (ದೇವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಎಂಬ ಉದ್ಘೋಷದ ಮೂಲಕ ಈದುಲ್‌ ಫಿತರ್‌ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು.


     ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರದ ಈದ್-ಉಲ್- ಫಿತರ್ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್ ಜುದಾ. ಈದ್-ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಎಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಿಹ್ನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

    ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿನ ಮುನ್ನದ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾಲ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ಮುನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವರು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೇತ ಉಪವಾಸ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಈದ್-ಉಲ್- ಫಿತರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ ಬರೀ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದೆಂದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಸಂಕೇತ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಮದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಒಯ್ಯುವ ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂಜಾನಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಚೇತನ, ಉತ್ಸಾಹ.
     ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ ಈದ್-ಉಲ್- ಫಿತರ್‌ನ ಆಚರಣೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೆರುಗೂ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮನೆಯಿಮದ ಹೊರ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ನೆರೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶುಭಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆ ತಡೆ/ ನಿರ್ಭಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವನದ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
      ಈದ್-ಉಲ್-ರ್ಫಿರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರಂಗತೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆರ ಜನಗಳ ಜತೆ, ಇದು ಈದ್-ಉಲ್- ಫಿತರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸೋದರರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ನೆರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈದ್-ಉಲ್- ಫಿತರ್‌ನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶವೇ ಈದ್ ಮಿಲಾನ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಾದಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಈದ್ ಮಿಲಾನ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ ಈದ್-ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಅನ್ನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗದು. ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ಗೆ ಒಮದು ರೂಪವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಉತ್ಸಾಹ, ಹುಮ್ಮಸು ಇದೆ. ತುಂಬು ಉತಸಾಹದಿಂದ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜನರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಈದ್-ಉಲ್ ಇನ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಬ್ಬ.
- ಮೌಲಾನ ವಾಹಿದುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ 
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com
12:28 PM | 0 comments

ಸುಮಾರಿಂದಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷಿ

       ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಂದ್ರ ಗತಿಗೆ ಮದ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಆಪ್ದೆ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಭಾಷಿ ಕಾಣಿ. ಅದ್ರ್ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಅಂತಾದ್ದ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಭಾಷಿ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಗುತಾತ್ತ್, ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳಕ್ತಿತ್ ಅಂದಳಿ. ನಮ್ಗಂತೂ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಮತಾಡುದೇ ಒಂದ್ ಖುಶಿ ಕಾಣಿ.  ಅದ್ರ ಬ್ಯೆಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ ಕುಂದಾಪ್ರದಗ್ ಇಪ್ಪೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಗುತಾತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದಿನಾ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಸು ಆಯಿರತ್ತ ಕಾಣಿ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಎಂತದೂ ಅನ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಉರಗ್ ಇಪ್ಪು ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಬದಿಯೋರ್ ನ ಕೇಂಡ್ ಕಾಣಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡು ಎಷ್ಟ್ ಚಂದು ಅಂದೇಳಿ.
       ಇತ್ತಿತ್ಲಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರದ ಜನ್ರೇ ಈ ಭಾಷಿ ಮಾತಾಡುಕೆ ನಾಚ್ಕಂತ್ರ. ಅದ್ರಗೂ ಈ ಕಾಲೆಜ್ ಮಕ್ಕಳ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹ್ವಾಪರ್ ಮಾತಾಡುಕೇ ಹಿಂದು-ಮುಂದು ಕಾತ್ರ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂತರಾ ಕೀಳರ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ್ ನಾವ್ ಸದ್ರು ಆತ್ತೇನೊ ಅಂಬಂಗೆ. ಊರಗಿದ್ದರ ನಾಕ್ ದಿನದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್, ಬೋಂಬಾಯ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿ ಬಂದ್ಕಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದಾನೇ ಸಸಾರು ಆತ್ತ್  ಗುತಾತಿಲ್ಲ.
      ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಭಾಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮಿ ಪಡ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೂಕೂ ಸಾಕ್. ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡನೇ ಬಳ್ಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ್ 'ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್' ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು, ನಾಟ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಯಂಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸ್ರ ಮಾಡಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲೊ ಪಿಚ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಪ್ಪುದಿತ್ತ್. ಇಂದೆಲ್ಲಾ ಈ ಭಾಷೆನ ಜನ ಮೆಚ್ಕಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ದ ಅಲ್ದಾ?
     ಮತ್ತೊಂದ್ ವಿಷ್ಯಾ ಗೊತಿತಾ? ಕುಂದಾಪ್ರದೊರ್ ಕೆಲೊರಿದ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಬದಿಯೋರ್ ಅಂದ್ ಹೇಳುದೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹೋಯಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸ್ರ ಮಾಡ್ಕಂಡ ನಾವ ಮಂಗ್ಳೂರಿನರ್ ಅಂದ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅವರತ್ರ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನರಿಗೆ ಗುತಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳುದ್ ಅಂತ್ರ ಕಾಣಿ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಉಡ್ಪಿಕಿಂತ ಆಚಿಗ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ್ ಕೇಂತ್ರ. ಊರ ಆಚಿನರಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಿ ಬಗ್ಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತ್. ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಬಾಷ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾಡುವತಿಗೆ ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ ಉಜಿರೆ, ಪುತ್ತೂರ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬದಿಯರಲ್ಲ ನಾವ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿತ್ ಅಂಬುತರ ಜೀವ್ ಹಾರ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಕಾಂತ್ರ. ಕುಂದಾಪ್ರದರ್ಕಿಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರೆ ಇಂಟರಸ್ಟ ತೋರ್ಸ್ತ್ರ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗು ಮಾತಾಡುಕ ಖುಶೀ ಆತ್ತ್. ನಾವ್ ಹಾಂಗೆ ದೂರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಿಕಂಬ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿನರ ಜೊತಿಗೆ ಹೊಂದಕ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುದ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ಯಾರಿಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಮಾತಾಡು ಭಾಷ್ಯಾಂಗೆ ಹ್ವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಕುಂದಾಪ್ರದರ್ ಅಂದ ಅಚ್ಚೋತ್ತಿ ಬರ್ಕ. ನಾವ್ ಕಲುಕೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ ಹ್ವಾದಲ್ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಊರಿನ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಷ್ಯಾಗೆ ಪೋನಲ್ ಮಾತಾಡುದ್ ಕಾಂತಿಲ್ದಾ? ಹಂಗೇ ನಾವೂ ಅವಕಾಶು ಸಿಕ್ಕಳಿಕೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಭಾಷಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಕ್.
     ನಮ್ ಭಾಷಿನ ಉಳ್ಸುದ್, ಬೆಳ್ಸುದ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗಿತ್ತ್.
- ದಿಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹರ್ಕೂರು
ಯುವ ಬರಹಗಾರರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ,kundaapra kannada, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura,kundapura kannada 
Tags: ಕುಂದಗನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಮಳೆ, ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ, kundapra, kundaapra kannada, kundapra, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada,
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ
 editor@kundapra.com
1:00 AM | 0 comments

ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಿಗರಿಂದ ಕಳೆಗಟ್ಟುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ

ಕುಂದಾಪುರ: ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಆ್ಯಫ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಭ್ರಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
  ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಆ್ಯಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರೂಫ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕುಂದಾಪುರಿಗರು ಬರೀ ಮೇಸೆಜ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಅದರಿಂದಾಚೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
   ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ವಾಟ್ಸಆ್ಯಫ್ ಗ್ರೂಫ್ ನ ಮೂಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗ್ರೂಫ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕುಂದಾಪುರ ದೃಷ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ನ ಸಂತೋಷ್ ಖಾರ್ವಿ, ಗ್ರೂಫ್ ನ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೇಟ್, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರತ್ನಾ ಕೊಠಾರಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

  ಕೇವಲ ಗ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಹರಣ ಮಾಡದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಡಗಿದೆ. ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಗ್ರೂಫ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. - ಸಂತೋಷ್ ಖಾರ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ವಾಟ್ಸಆ್ಯಫ್ ಗ್ರೂಫ್ ಅಡ್ಮಿನ್
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ 
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com
Namma Kundapura WhatsApp group friends combinedly donated some amount to Late. Ratna Kotari's family and other 2 poor students
11:01 AM | 0 comments

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ತೆತ್ತ ವೀರರೇ ನಿಮಗಿದೋ ಸಲಾಂ

           ಇಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ಧ 15ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ. 'ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ ವಿಜಯ್‌ ದಿವಸ್‌'... 1999 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಿದು. ಯುದ್ಧದ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಭೋರ್ಗರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ನಡೆದದ್ದು ಬರಿಯ ಯುದ್ಧವೇ ಆಗಿರದೆ ಭಾರತೀಯರ ಕೆಚ್ಚನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಅಸಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. 
          ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು -15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ನಡೆದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಜುಲೈ 26, 1999ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸೈನಿಕರ  ಕೊಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು.

      ಲೆ. ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ, ಯೋಗೆಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮೇಜರ್ ಪದ್ಮಪಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಬಲ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇಜರ್ ಸರವಣನ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಣಾದ್ ಭಟ್ಟಚಾರ್ಯ(22ವರ್ಷ), ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಜು ಚೇರಿಯನ್, ಲೆ. ಕೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ನಂಗ್ರಮ್,ಕ್ಯಾ. ಜೆರ್ರಿ ಪ್ರೇಮ್ ರಾಜ್,ಮೇಜರ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ ಚುಕ್, ಕ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಥಾಪರ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಗುಪ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿದ, ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯೋಧರಿಗೆ ಇದೋ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಮನ.... 
-ಸಂ


  

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕನ್ನರ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳೋಣ.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತ್ತಿರುವವರನ್ನು ನಮಿಸೋಣ.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎನ್ನುತ್ತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳೋಣ


ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ     
5:00 AM | 0 comments

ಹೆಬ್ಬಾರರ ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ ಬರಹ - 2

Dictionary

Career

Entertainment

Ad here

Ad here

Cricket

Kahale Kannada Movie

Old age home in Kundapura

‘ಕಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ’

Sitaramachandra Nilaya

Nammabedra.com

Udupitoday.com

Byndoor.com

Kinnigolli.com

Shekar Ajekar

Videos

ಇ-ಮೇಲ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿ.